Kontaktuppgifter för projektstöd

Om du vill veta mer om stöd till projekt med inriktning på frivillig återvandring kan du kontakta oss på Migrationsverket.

Scarlett Rueda Ståhl
Enheten för internationellt utvecklingssamarbete, DUA
Migrationsverket
Box 1430
171 27 Solna

Sidan senast uppdaterad: