Nya kontaktuppgifter vid ansökan om ersättning för personer som hålls i förvar

Från den 1 januari 2021 övertar enheten statlig ersättning asylsökande i Göteborg (SEA 5) ansvaret för statlig ersättning för personer som hålls i förvar.

Migrationsverkets justeringar av organisation innebär bland annat att verkets regioner övertar ansvaret från tidigare förvarsavdelningen för förvarsenheterna från den 1 januari 2021. Samtidigt samlas det totala ansvaret för statlig ersättning till kommuner, regioner och apotek under Migrationsverkets nationella operativa avdelning, som SEA 5 tillhör.

De ansökningar som har skickats in under 2020, där beslut inte har hunnit fattas före årsskiftet, överlämnas från förvarsenheterna till SEA 5 för fortsatt handläggning.