Migrationsverket inför en ny organisationsstruktur

Med färre inskrivna i mottagningssystemet för asylsökande, färre ansökningar om uppehållstillstånd och färre anställda på myndigheten anpassar Migrationsverket sin organisation. Bland annat minskar myndighetens regionindelning från sex till tre och en avdelning för nationell operativ verksamhet etableras.

Vid årsskiftet sjösattes den nya organisationsstrukturen. I korthet innebär förändringen att myndigheten minskar antalet regioner från sex till tre, att en avdelning för nationell operativ verksamhet etableras, att huvudkontorets struktur förändras samt att avdelningarna för förvaltningsprocess och förvar regionaliseras.

Tidigare var förvaltningsprocess, med överprövning i domstol, och förvar separata avdelningar på myndigheten, som låg utanför den regionala strukturen. Efter årsskiftet integrerades även denna verksamhet i de tre regionerna och på så sätt samlas all operativ verksamhet på ett och samma ställe på myndigheten.

Överdirektör Inga Thoresson Hallgren säger att organisationsförändringen är ett viktigt steg för att anpassa myndigheten till att bli en mindre och mer effektiv sett till de förutsättningar som myndigheten har idag.

– Genom att samla verksamheten i större regioner med fokus på hela uppdraget kan vi jobba med större helhet och flexibilitet, säger hon.

Hon betonar dock att den nya organisationen inte innebär några förändringar för den som behöver komma i kontakt med Migrationsverket.

– Det går bra precis som tidigare att kontakta oss genom våra servicecenter alternativt via mejl eller telefon, säger hon.

Har du frågor om Migrationsverkets nya organisation är du välkommen att höra av dig till oss på e-post

Migrationsverkets regionindelning 2021

Klicka på bilden för att göra den större.

Organisationsschema för Migrationsverket

Klicka på bilden för att göra den större.