2021-04-12

Särskilt om vacci­na­tion mot covid-19

Regionerna ska inte söka ersättning från Migrationsverket för kostnader för vaccination mot covid-19.

Genom en överenskommelse mellan SKR och staten ersätts regionerna för kostnader för genomförande av vaccineringen mot covid-19, bland annat genom ett schablonbelopp för varje given dos.

All vaccination mot covid-19 är kostnadsfri för den enskilde, det gäller även för asylsökande och personer som hålls i förvar.

Läs mer om överenskommelsen på regeringens hemsida: Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19, 2021länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Eller på SKRs hemsida: Överenskommelse vaccinering covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster