Uppdaterade blanketter och information om ersättning för personer som hålls i förvar

Schablonbelopp gäller för hälsoundersökning och ny ansökningsblankett finns för hälso- och sjukvård.

Ersättning för hälsoundersökning för personer som hålls i förvar ska beviljas med samma schablonbelopp som för asylsökandes hälsoundersökning. Det har blivit klart efter en rättslig bedömning av bestämmelserna i hälso- och sjukvårdsförordningen. Det innebär att regionerna kan fortsätta att söka ersättning med schablonbelopp som tidigare, via e-tjänst eller blankett. Informationssidan och ansökningsblanketten har därför uppdaterats.

För hälso- och sjukvård har nu en särskild ansökningsblankett publicerats och i samband med det har informationssidan uppdaterats. Varje ansökan ska innehålla de uppgifter som anges i blanketten och ska inte omfatta fler personer än vad som får plats på en blankett.

För båda ersättningarna gäller att utbetalning kommer ske till det konto (bankgiro eller plusgiro) som regionerna angett för ersättning för asylsökande. Detta beror på fortsatt it-utveckling och att det inte är möjligt att ange flera konton till en och samma region.

Läs mer om Ersätt­ning för hälso­un­der­sök­ning av person som hålls i förvar

Läs mer om Ersätt­ning för hälso- och sjuk­vård för personer som hålls i förvar