Nya regler om statlig ersättning till följd av ändringar i utlänningslagen

Från och med den 20 juli gäller nya regler i utlänningslagen. För kommuner och regioner innebär förändringarna bland annat att möjligheten att söka ersättning för personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl upphävs, samt att även personer som får uppehållstillstånd enligt gymnasielagen omfattas av personkretsen för nyanlända.

Förändringarna i utlänningslagen har störst påverkan på de sökande och innebär i korthet att: tillfälliga uppehållstillstånd blir huvudregel, fler omfattas av försörjningskrav och att reglerna om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå flyttas från den tillfälliga lagen till en egen lag som heter gymnasielagen.

Även kommuner och regioner påverkas av regeländringarna. Bland annat försvinner möjligheten att söka ersättning för personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl då motsvarande paragraf i utlänningslagen upphävs. Lagändringen innebär också att personer som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen omfattas av personkretsen för statlig ersättning för nyanlända.

På Migrationsverkets webbplats finns detaljerad information om hur lagändringarna påverkar de olika tillståndskategorierna under respektive rubrik.

Läs mer om Personer som kommuner och regi­oner kan få ersätt­ning för