E-tjänsten uppdaterad med ny kolumn

E-tjänsten för regioner har idag uppdaterats med en ny kolumn i fliken ”Asylsökande i länet”, även kallad för Asylsökandelistan. Syftet med uppdateringen är att underlätta för regionerna att identifiera individer som Migrationsverket har skyldighet att lämna uppgifter om.

Den nya kolumnen innehåller en förkortning som beskriver vilken typ av sökande individen i listan är enligt följande:

A­ – Asylsökande

AB – Asylsökande barn (underårigt och ej inskrivet i mottagningssystemet. För dessa har regioner inte rätt till statlig ersättning)

B – Bevisperson (som inte är asylsökande och ej inskriven i mottagningssystemet)

F – Förvarstagen (person som hålls i förvar)

Information om förändringen har skickats ut via mejl till regionernas kontaktpersoner och/eller administratörer redan i mitten på juli.

Observera att användarmanualen kommer att revideras i sin helhet under hösten 2021, då även information om den nya kolumnen kommer läggas till.

Klicka här för att komma till sidan E-tjänst för regioner