Alltid aktuell information med digitala LMA-kort

Den 1 januari 2022 införde Migrationsverket nya LMA-kort som uppdateras digitalt och alltid ger aktuell information.

(Nyheten har uppdaterats 10 januari 2022.)

På den nya generationens LMA-kort finns en QR-kod som kan scannas med en smartphone eller handscanner till en kassaapparat. QR-koden leder till en webbsida som visar om kortet är giltigt och om kortinnehavaren har rätt att arbeta, så kallat AT-UND (undantag från kravet på arbetstillstånd). Inga andra personuppgifter visas och det sker ingen lagring av information om vem som har gjort sökningarna.

Den som inte har möjlighet att använda QR-koden, kan göra samma sökning via en webbadress som står på baksidan av det nya kortet.

Den asylsökande behåller samma kort under hela asyltiden och uppgifterna kopplade till kortet uppdateras digitalt, så informationen är alltid aktuell när kortet scannas. Om den sökande förlorar sin rätt att arbeta, eller sin rätt till stöd enligt LMA, kommer kortet att visa detta i samma stund som beslutet registreras.

QR-koden ersätter den tidigare tryckta informationen så att den som vill kontrollera kortets giltighet inte behöver kontakta Migrationsverket. De gamla LMA-korten kommer successivt att fasas ut, och under första halvåret 2022 kommer det att finnas två olika sorters kort i omlopp.

Information om de nya LMA-korten har skickats ut till samtliga regioner under november 2021.

De nya korten med QR-kod startar en ny löpnummerserie. Det innebär att det första LMA-kortet som den sökande får efter 1 januari 2022 får löpnummer 1, oavsett hur många LMA-kort hen har haft tidigare. Kortets löpnummer anges efter ärendenumret som står under den sökandes foto, till exempel XX-XXXXXX/1.