Uppdaterad information om statlig ersättning för personer som omfattas av massflyktsdirektivet

Sidorna om statlig ersättning till regioner har uppdaterats med information om personer som omfattas av massflyktsdirektivet.

Här finns uppdaterad information om när ersättningar även gäller för sökande enligt massflyktsdirektivet: Statlig ersättning till regioner