1 juli 2022 omfattas även personer som sökt men ännu ej fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet

Personer som har sökt men ännu inte fått uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar) omfattas av hälso- och sjukvårdslagen för asylsökande m.fl. från 1 juli 2022.

Massflyktingar omfattas av den kvartalsvisa schablonersättning som regioner får (utan ansökan) för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård. Från den 1 juli 2022 betalas ersättningen även för de personer som har ansökt om tillfälligt skydd och blivit inskrivna på en boendeenhet i Migrationsverkets mottagningssystem, men som ännu inte beviljats uppehållstillstånd. Nästa avläsningsdatum för det innevarande kvartalet är 30 september 2022, med utbetalning i oktober.

Även i e-tjänsten för regioner (Melker) visas massflyktingar numera i fliken Asylsökande i länet (asylsökandelistan) från ansökningsdatum.

Båda justeringarna är en direkt följd av de lag- och förordningsändringar som trädde i kraft 1 juli 2022 avseende massflyktingar.

Läs mer på sidan E-tjänst för regioner