Kompletterande utbetalning av schablonersättning

För kvartal 3 kommer regionerna att få en kompletterande utbetalning.

I oktober betalas det ut ersättning till regionerna för de personer som är registrerade vid Migrationsverket per den sista september. Varje region får en lista från Migrationsverket som visar hur mycket ersättning som betalas ut och för vilka personer.

Efter att den här ersättningen godkänts för utbetalning och information skickats till regionerna, framkom det att skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar) som vistas i kommunernas ordnade boenden efter anvisning, inte fanns med. Detta berodde på ett tekniskt fel. Migrationsverket arbetar nu för att göra en kompletterande utbetalning och alla regioner kommer att få separata beslut och listor för just den här gruppen.

Däremot finns de massflyktingar som sökt eller fått uppehållstillstånd och som vistades den sista september i Migrationsverkets egna boenden (ABO) eller i boende ordnat på egen hand (EBO) med på den lista som varje region redan har fått.