Statlig ersättning för asylsökande som betalas ut till regionen utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalar Migrationsverket ut till regionen utan ansökan.

Ersättning för hälso- och sjukvård samt tandvård

Regionen får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp som betalas ut per kvartal. Schablonbeloppet varierar beroende på personens ålder.

Schablonbelopp 2020

 • 3 740 kronor för barn till och med 18 år,
 • 4 435 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år,
 • 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.

Schablonbelopp 2019

 • 3 740 kronor för barn till och med 18 år,
 • 4 435 kronor för från och med 19 år till och med 60 år,
 • 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.

Kostnader schablonbeloppet ska täcka

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär:

 • all sjukvård för barn
 • omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård och förlossningsvård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Beloppet ska även täcka regionens kostnader för till exempel tolk, hjälpmedel, sjuktransport eller sjukresa i samband med vården.

Utbetalning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i månaden efter varje kvartalsskifte. Ersättningen betalas ut för de personer som bor inom regionen och som är registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem den sista dagen per kvartal.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.