Statlig ersättning för asylsökande som betalas ut till regionen utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalar Migrationsverket ut till regionen utan ansökan.

Ersätt­ning för hälso- och sjuk­vård samt tand­vård

Regionen får ersättning för kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård till asylsökande. Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp som betalas ut per kvartal. Schablonbeloppet varierar beroende på personens ålder.

Scha­blon­be­lopp 2021

 • 3 740 kronor för barn till och med 18 år
 • 4 435 kronor för personer från och med 19 år till och med 60 år
 • 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.

Scha­blon­be­lopp 2020

 • 3 740 kronor för barn till och med 18 år
 • 4 435 kronor för från och med 19 år till och med 60 år
 • 5 635 kronor för personer som är 61 år eller äldre.

Kost­nader scha­blon­be­loppet ska täcka

Schablonbeloppet ska täcka kostnader för hälso- och sjukvård samt tandvård. Det innebär

 • all sjukvård för barn
 • omedelbar vård och vård som inte kan anstå
 • mödrahälsovård och förlossningsvård
 • preventivmedelsrådgivning
 • vård vid abort
 • vård och åtgärder enligt smittskyddslagen
 • omedelbar tandvård och tandvård som inte kan anstå.

Beloppet ska även täcka regionens kostnader för till exempel tolk, hjälpmedel, sjuktransport eller sjukresa i samband med vården.

Utbe­tal­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i månaden efter varje kvartalsskifte. Ersättningen betalas ut för de personer som bor inom regionen och som är registrerade i Migrationsverkets mottagningssystem den sista dagen per kvartal.

Sidan senast uppdaterad: