Migrationsverket logotyp

Kontakt­upp­gifter för regioner – statlig ersätt­ning för asyl­sö­kande och personer med uppe­hålls­till­stånd i anlägg­nings­bo­ende, samt till­stånds­sö­kande personer

Två olika enheter hanterar ansökan om ersättning för asylsökande och personer med uppehållstillstånd i anläggningsboende, samt tillståndssökande personer.

Arbetar du i följande län:

Då ska du kontakta:

Blekinge, Gotland, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Västra Götaland eller Värmland

SEA 5 Göteborg

Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Södermanland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Örebro eller Östergötland

SEA 3 Örebro


Sidan senast uppdaterad: 2020-12-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?