Kontakt­upp­gifter för regioner – SEA 5 Göte­borg

Er ansökan om ersättning ska skickas till Göteborg.

SEA 5 har hand om ansökningar om statlig ersättning för

  • asylsökande (inklusive personer med uppehållstillstånd som bor i tillfälliga bostäder/eget boende)
  • tillståndssökande personer (gymnasiestuderande som väntar på uppehållstillstånd)
  • bevispersoner
  • personer med tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl
  • personer som hålls i förvar.

Skicka er ansökan till oss

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 5)
Box 1087
405 23 Göteborg

Ring oss

010‑485 37 42

Telefontider:
Måndag–fredag 09.00–12.00

Om du behöver nå en handläggare utöver telefontiden går det bra att mejla till oss.

Mejla oss

goteborg-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet finnas med om du har fått ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta i mejlet.

Om du vill skicka kompletteringar via mejl och vet vem som är ansvarig handläggare är adressen förnamn.efternamn@migrationsverket.se (utan prickar över å, ä och ö).

Faxa oss

031‑795 53 30

Sidan senast uppdaterad: 2021-06-01