Ansök om ersätt­ning för hälso­un­der­sök­ning av till­stånds­sö­kande

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en person som har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd på annan grund än asylskäl.

Villkor för ersätt­ning

En region kan få ersättning för en genomförd hälsoundersökning av en person som har lämnat in en ansökan om uppehållstillstånd på annan grund än asylskäl. Det gäller under förutsättning att personen har rätt att vistas i Sverige under handläggningstiden och att undersökning behöver genomföras på grund av smittskyddsskäl.

Ersättningen består av ett visst fastställt schablonbelopp och betalas ut en gång per person.

Scha­blon­be­lopp för hälso­un­der­sök­ningar

Scha­blon­be­lopp för 2023

  • 2 175 kronor för genomförd hälsoundersökning

Scha­blon­be­lopp för 2022

  • 2 175 kronor för genomförd hälsoundersökning

Kost­nader scha­blon­be­loppet ska täcka

Ersättningen ska täcka kostnader för hälsoundersökning med hälsosamtal. Den ska också täcka eventuella tolkkostnader i samband med undersökningen.

Lämna in en ansökan

En ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast vid utgången av kvartalet efter hälsoundersökningen. Du ansöker genom att skriva ett brev till Migrationsverket. Märk ansökan med "Ersättning för hälsoundersökning". Du lämnar in en ansökan för alla personer som genomgått en hälsoundersökning under kvartalet.

Kom ihåg att ange namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och gärna en mejladress i brevet.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Att tänka på

Ersättningen betalas endast ut för en hälsoundersökning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad regionen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: