Ansöka om ersättning för kostnader för sjukvård till person med tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl

En region kan få ersättning för all sjukvård till personer som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl, för kortare tid än ett år.

Observera

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det första kvartalet som ansökan avser.

Villkor för ersättning

En region kan få ersättning för all sjukvård till personer som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl, för kortare tid än ett år. Det gäller personer som inte är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. För mer information om vem som är en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl se sidan Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för.

Om personen är inskriven i mottagningssystemet får regionen istället statlig ersättning utan ansökan för asylsökande och kan dessutom söka ersättning för asylsökande.

Lämna in en ansökan

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvartal ansökan gäller. Du ansöker genom att skriva ett brev till Migrationsverket. Märk brevet med "Ansökan om ersättning för sjukvårdskostnader för personer med tidsbegränsat tillstånd av medicinska skäl".

I brevet ska det framgå uppgifter om:

  • personens namn och födelsedatum
  • personens dossiernummer hos Migrationsverket (se beslut)
  • vilken kostnad regionen söker ersättning för
  • vilket konto du vill ha eventuell beviljad ersättning insatt på.

Kom ihåg att ange namn på kontaktperson, adress, telefonnummer och gärna en mejladress.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontakt och adresser.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med kopia på:

  • dokument som styrker vårdbehovet
  • vilken slags kostnad regionen söker ersättning för, belopp samt för vilken tidsperiod.

Utbetalning av ersättning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Överklaga

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Rätts- och landinformation

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation, Lifos hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. Använd gärna Migrationsverkets manual för hur du söker fram besluten i Lifos.

Lifos databas

Manual för att söka i LifosPDF

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*






Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.