Migrationsverket logotyp

Ansök om ersätt­ning för kost­nader för sjuk­vård till person med tids­be­gränsat uppe­hålls­till­stånd av medi­cinska skäl – regi­oner

En region kan få ersättning för all sjukvård till personer som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl, för kortare tid än ett år.

Villkor för ersätt­ning

En region kan få ersättning för all sjukvård till personer som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl, för kortare tid än ett år. Det gäller personer som inte är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem. För mer information om vem som är en person med tidsbegränsat uppehållstillstånd av medicinska skäl se sidan Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för.

Om personen är inskriven i mottagningssystemet får regionen i stället statlig ersättning utan ansökan för asylsökande och kan dessutom söka ersättning för asylsökande.

Lämna in en ansökan

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det kvartal ansökan gäller.

Du ansöker genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för kostnader för sjukvård för personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl, nummer 4523PDF

Du lämnar in en blankett per person.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter för ansökan om statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Du ska skicka med kopia på

  • dokument som styrker vårdbehovet
  • vilken slags kostnad regionen söker ersättning för, belopp samt för vilken tidsperiod.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan

Ändra konto för utbetalning

Regi­o­nens uppgifts­skyl­dighet

Regionen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma regionens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En region kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska du tala om hur du vill ha det ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-27

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?