Ersättning för betydande extraordinära kostnader för vårdinsatser till personer med uppehållstillstånd

En region kan ansöka om ersättning för betydande extraordinära kostnader vid vårdinsatser.

Villkor för ersätt­ning

Migrationsverket fördelar medel till kommuner och regioner enligt en fastställd prioriteringsordning, där regionens kostnader behandlas i prioriteringsgrupp 2.

Insatserna ska betraktas som extraordinära jämfört med regionens ordinarie verksamhet och ansökan ska ske på individnivå.

Ersättningen kan endast beviljas för kostnader som uppkommit under föregående år och första halvåret innevarande år. En ansökan om ersättning ska komma in till Migrationsverket senast den 30 september varje år.

Om ersättningen gäller varaktig vård, se sidan Ersättning till regioner för hälso- och sjukvård för nyanlända.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan genom att fylla i

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – nyanlända med uppehållstillstånd, kostnader för insatser för individ och familj, blankett 4505 Pdf, 779.1 kB, öppnas i nytt fönster.

OBS! Läs anvisningarna på sista sidan av ansökningsblanketten.

Skicka ansökan till:

Migrationsverket
Anvisning barn och statlig ersättning nyanlända
601 70 Norrköping

Utbe­tal­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen i slutet av året.

Om en region vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan

Ändra konto för utbetalning

Över­klaga

En region kan inte överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning för betydande extraordinära kostnader. Migrationsverket får en begränsad summa för denna ersättning vilket gör att vi kan avslå ansökan om vi inte har medel så det räcker. Hur mycket vi får varje år står i Migrationsverkets regleringsbrev, se sidan Styrning och uppföljning.

Sidan senast uppdaterad: