Migrationsverket logotyp

Ansök om ersätt­ning för till­stånds­sö­kande – regi­oner

En region kan få ersättning för vissa kostnader för sjukvård till tillståndssökande personer. Med region avses även kommun som inte ingår i en region.

För mer information om vem som är tillståndssökande se sidan Personer som kommuner och regioner kan få ersättning för.

I listan nedan kan du välja vilken typ av ersättning du vill ha mer information om. På varje sida hittar du information om vilka krav som gäller, hur du ansöker, vilka handlingar som ska skickas med, vart du ska skicka in din ansökan och när utbetalning sker.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?