Blanketter och checklistor

Om det inte går att göra en webbansökan kan den sökande använda någon av blanketterna som finns på sidan som länkas till nedan. Generellt för alla varianter av intyg är att studietiden ska ange den tid man planerar att studera. Checklistor finns nedan för att underlätta skrivandet av ett studieintyg.

Sidan senast uppdaterad: 2019-01-18

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?