Kontaktuppgifter för utbildningsanordnare

Kontaktuppgifter till Migrationsverket

Har du synpunkter på den här webbplatsen för utbildningsanordnare kontakta Markus Filipsson.

E-post: markus.filipsson@migrationsverket.se

E-postadress till handläggande enhet

Umeå: GB-UME-Stud@migrationsverket.se

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-30

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?