2017-06-22

Fler avgjorda än inkomna ärenden under 2017

Här följer statistik över Migrationsverket arbete från 1 januari till 14 juni 2017 gällande förstagångsansökan och förlängningsansökan för övriga studier. Det kan konstateras att Migrationsverket har avgjort fler ärenden än vad som kommit in under året, och att innevarande månad visar på en nedgång i väntetider.

Inkomna ärenden

 

Ansökningsskäl

2017-01

2017-02

2017-03

2017-04

2017-05

2017-06

Totalsumma

Förstagångsansökan övriga studier

32

19

41

63

113

36

304

Förlängningsansökan övriga studier

13

7

15

24

16

9

84


Totalt antal studerandeansökningar: 11 681

Avgjorda ärenden

 

Ansökningsskäl

2017-01

2017-02

2017-03

2017-04

2017-05

2017-06

Totalsumma

Förstagångsansökan övriga studier

35

57

92

54

166

42

446

Förlängningsansökan övriga studier

11

19

52

58

46

11

197


Totalt antal avgjorda studerandeärenden: 9 519

Väntetider

Snitt väntetider (antal dagar)

Ansökningsskäl

2017-01

2017-02

2017-03

2017-04

2017-05

2017-06

Medel

Förstagångsansökan övriga studier

195

233

270

174

216

153

207

Förlängningsansökan övriga studier

177

320

296

259

209

75

223


Median väntetid (antal dagar)

Ansökningsskäl

2017-01

2017-02

2017-03

2017-04

2017-05

2017-06

Medel

Förstagångsansökan övriga studier

195

229

270

170

253

82

200

Förlängningsansökan övriga studier

173

309

297

275

182

39

212

Öppna ärenden 2017-06-14

 

Ansökningsskäl

Antal öppna ärenden

Förstagångsansökan övriga studier

230

Förlängningsansökan övriga studier

91


Totalt antal öppna studerandeärenden: 6 111

Övrigt

Andel webbansökan 2017-06-14: 95,73%