2017-08-14

Studenter som är antagna vid en uppdragsutbildning och ansöker om uppehållstillstånd

Migrationsverket vill uppmana utbildningsanordnare att anmoda era studenter som är antagna vid en uppdragsutbildning att de, när de ansöker via vår webbansökan, väljer ”I want to study in Sweden”, följt av ”I want to apply for a residence permit for other studies than university or university collage studies”. Orsaken till denna uppmaning är att vi fått in en relativt stor mängd ansökningar gällande uppdragsutbildningar där den sökande valt fel spår i webbansökan. Det kan leda till att ärendet får en längre handläggningstid hos oss.