2017-12-22

Ett nytt försörjningsbelopp från och med den 1 januari 2018

Den studerande ska förfoga över minst 8 190 kronor per månad enligt försörjningskravet för 2018. Det gäller ansökningar om uppehållstillstånd som kommer in till Migrationsverket från och med den 1 januari 2018.

Om den studerande kan visa att han eller hon får fri bostad och/ eller mat genom utbildningsanordnaren eller en organisation som arbetar för internationellt utbyte, kan beloppet per månad minskas. För ansökningar som kommer in den 1 januari 2018 eller senare minskas månadsbeloppet med 1 592,50 kronor per månad för fri mat och 1 592,50 kronor per månad för fri bostad.

Försörjningsbeloppet för studerande beräknas på prisbasbeloppet som 2018 är 45 500 kr.