2018-01-10

Förtydligande om rutiner för ansökan om övriga studier

Migrationsverket får just nu många frågor i sociala medier om ett nytt rättsligt ställningstagande gällande uppehållstillstånd för övriga studier. Många blandar ihop detta med den så kallade gymnasielagen, därför förtydligar Migrationsverket nu detta.

Det rättsliga ställningstagandet handlar inte om en lagändring och har ingenting att göra med den så kallade gymnasielagen, som riktar sig till asylsökande ensamkommande barn och ungdomar i Sverige. Syftet med det nya rättsliga ställningstagandet är att förtydliga de riktlinjer som finns för rätten till uppehållstillstånd för övriga studier i Sverige.

Ansökan sker från hemlandet

Det aktuella rättsliga ställningstagandet riktar sig till dem som vill komma till Sverige för studier och som behöver ansöka från sitt hemland. Enligt huvudregeln ska ett uppehållstillstånd för övriga studier beviljas innan inresa sker till Sverige. Det är inte ett krav att personen tidigare har sökt asyl i Sverige. Uppehållstillstånd för övriga studier ska alltså inte förväxlas med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, den så kallade gymnasielagen, som är en komplettering till den tillfälliga utlänningslagen som trädde i kraft i juli 2016 och enbart omfattar personer som befinner sig i Sverige och har sökt asyl.

I det rättsliga ställningstagandet för övriga studier anpassas också verkets praxis för en mer enhetlig prövning i likhet med andra studerandetillstånd som finns för till exempel studier vid högskola eller universitet. Exempelvis kan man redan i förstagångsansökan beviljas ett 13 månader långt uppehållstillstånd, istället för tidigare högst 12 månader.

Krav på egen försörjning

För att beviljas uppehållstillstånd för övriga studier ska den sökande bland annat kunna visa att försörjningen är tryggad under tillståndstiden i Sverige, genom exempelvis egna medel eller stipendier. Den sökande ska också omfattas av en heltäckande sjukförsäkring som ska vara giltig under hela vistelsetiden i Sverige.

Under 2017 beviljades 356 uppehållstillstånd för övriga studier i Sverige. Ett rättsligt ställningstagande är ett vägledande dokument för verkets medarbetare och fastställs av myndighetens rättschef.

Här hittar du vår första nyhetstext om det rättsliga ställningstagandet

Frågor & svar

Vad innebär det nya rättsliga ställningstagandet om uppehållstillstånd för övriga studier?
Det rättsliga ställningstagandet förtydligar Migrationsverkets praxis gällande uppehållstillstånd för övriga studier och är ett vägledande dokument för Migrationsverkets medarbetare fastställt av myndighetens rättschef. Det innebär bland annat att man redan i förstagångsansökan kan beviljas ett 13 månader långt uppehållstillstånd, istället för tidigare högst 12 månader.

Men innebär detta att fler personer kommer att kunna folkbokföra sig i Sverige?
Migrationsverket bedömer inte att fler människor kommer att folkbokföra sig än tidigare. Däremot kan de personer som tidigare hade rätt att göra det komma att göra det tidigare, i och med den nya praxis att man redan i förstagångsansökan kan beviljas uppehållstillstånd i 13 månader. Ett av kraven för att beviljas uppehållstillstånd för övriga studier är dock att man ska omfattas av en heltäckande sjukförsäkring som vara giltig under hela tiden i Sverige.

Vad innebär egentligen övriga studier?
Med övriga studier menas till exempel folkhögskolestudier, gymnasiestudier och yrkesinriktade utbildningar.

Vilka personer omfattas?
Personer som befinner sig utanför Sverige och som får uppehållstillstånd för övriga studier beviljat före inresa. Uppehållstillstånd för övriga studier ska alltså inte förväxlas med uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, den så kallade gymnasielagen, som är en komplettering till den tillfälliga utlänningslagen som trädde i kraft i juli 2016 och omfattar personer som befinner sig i Sverige och tidigare har sökt asyl.

Hur många har tidigare beviljats uppehållstillstånd för övriga studier i Sverige?
Under 2017 beviljades 356 personer uppehållstillstånd på sina förstagångsansökningar, under 2016 var den siffran 311.