2018-01-31

Ändrad praxis när Migrationsverket handlägger studenternas förlängningsansökningar

Nu är intyg om försörjningshistorik inte längre en obligatorisk uppgift i ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier. Syftet med praxisändringen är att minska behovet av kompletteringar.

Tidigare har det varit obligatoriskt för den sökande att bifoga intyg om försörjningshistorik avseende de tre senaste månaderna i ärenden om förlängt uppehållstillstånd för studier. Praxisändringen innebär att det inte längre ska vara obligatoriskt för den sökande att bifoga försörjningshistorik till sin ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket kommer dock fortfarande att ha möjlighet att begära in försörjningshistorik om det finns skäl att ytterligare utreda frågan om den sökande har egna medel för den sökta tillståndstiden. Till exempel kan verket behöva be om att få in försörjningshistorik om den sökande har bifogat ett inaktuellt stipendieintyg till sin ansökan om uppehållstillstånd. I och med ändringen kommer Migrationsverket att göra färre efterkontroller för att i stället följa upp olika indikatorer vid behov.

Praxisändringen började gälla den 29 januari 2018. Informationen på Migrationsverkets webbplats kommer att revideras.