Romani – minoritetsspråk i Sverige

Vad gör Migrationsverket? – romani

Arli

So kerela e Migraciakoro zavod?

E Migraciakoro zavod tano jek organ uprava so posmatrinela o rodibe/molbe taro manuša so mangena te selinenpe ki Švedia, te aven ki vizita, te roden arakhlipe taro paldipe ja te roden švedikano themutnipe/državjanstvo.

Ko našljardengoro prijem e Migraciakoro zavod nudinela e azilantenge than bešibaske hem love hajbaske dži kote adžikerena e azileskiri odluka. Keda jek našljardo dobinela pli dozvola te ačhol ki Švedia pokjinaja themutni nadoknada e komunenge hem e sresko skupštinenge. Ako jek azilanti dobinela negativno rešenie e Migraciakoro zavod aktivno ka kerel buti e iranibaja e azilante khere.

Keda jek jabandžia dobinela pli dozvola bešibaske hem keribaske buti ki Švedia sar jekto e Švediakere komune, sresko skupštine hem e Biro bučake isi i odgovornost te kerel buti e integraciaja ko švedikano društvo.

Kalderaš

So kerél o Migraciako autoritéto?

Migraciako autoritéto si jekh autoritéto kaj len sáma ande le ramá kaj den andré le manúš, kaj róden te sar bešén, vaj te avén férdi pe vesíta vaj te róden pénge protekcia katár dušmaja, vaj kamén te roden pača te šaj aven Švédanura.     

Kána avéna le našadé ándo them, del e Migraciako autoritéto le azylanturja vare kaj te bešén thaj vi den le xebenéske lové ži pon ažukerén po atvéto ánde péngo rodimós sar azylanturja. Kána jekh našadó la péski páča te sar bešél ándo Švédo, pučinás love anda le theméske lové kaj le komunurja thaj karíng regioner. Te či diné le azylantós pača te bešel kerel e Migraciako autoritéto aktivno buči te sar bóldel pálpale.                           

Kána diné jekh themári páča te bešél ándo Švédo ašél pe le Švedósko komunurja thaj regioner thaj o autoritéto kaj den avrí bučá (Arbetsförmedlingen) pe lénde kaj ašél te kerén bučí la integraciása ándo  Švedó.

Kale

So tšérela Migratioskoingariba?

Migratiosko ingariba hin jek hougájo kon frestavela ródiba ka komuja kon kamena te dživel aro Svedo, aven sar gusto, ródel arakhiba nikhi vá palibata vaj ródel memburiba pa Sveitiko them.

Aro nachto priŕilíjiba bijavela migratioskoingariba asylródibongierenge húsa ta louve te hal télal douva tíja so jón ventila pengo sváriba aro asylródiba.

Visiosko tikno formulasija sankavela ingaribosko rigja, douva kamel te phenel te ame tenkavaha te migratio sar jek positivno džor, variso so ame hahtavá te tšérel amaro them.

Kana jek avrithemeskero hin líjal lóvi te dživel aro Svedo hin douva vágunes Svedosko gáve ta phuvjakotingi ta butjako arakhiboskobiro kones hin sar buti pe integrasija aro Svedosko sarniba. Kana jek nachiboskero lela lóvi te áchel aro Svedo presavaha amen themkano dumudibako louve ka phuvja ta phuvjakotingi. Ka jek asylródiboskero lela bifalidiba aro pesko ródibake hin migratioskoingariba but aktivkano aro pálpale risibakobuti.

Lovara

So kerel o Migrationsverket?

O Migrationsverket si jekh myndighet/bareraj kaj zumaven te den pača manušen save kamen te bešen/ašon ando Švedo, te aven pe gosto/poseta, mangen/roden žutipe khatar tamadimat/dukhajimata vaj te avel/mangen Švedicko lil (pača ando them)/medborgarskap.

Ande ando našadengoprimipe/resipe šinavel o Migrationsverket le aziloskeroditoren kher thaj love po xabe pe kodi vrama von žučaren po atveto/vorba ande aziloskebuča. Kana jekh našado las čačipe te ašol ando Švedo ame počinas anda themesko lov pe komuni thaj pe regionerura. Te lela jekh aziloskoroditori negativo, ke musaj te mukel o them atunči si o Migrationsverket si aktivno ande palpale-boldomaski/avri-šudimaski buči.

Kana varekon avri anda them las čačipe te trajil ando Švedo atunči si anglunes e Švedoske komunen thaj region thaj Arbetsförmedlingen kaske si šinado te žutin ande integracija te avelpe ande švedicko khetanimaskothan.

Resanderomani

Saven heé Migrationsverketskre kerepan?

Migrationsverket heé je beddo som dikka på putchepan fonn manuschena tjakke volltran ava for te jivvran drej Svetiko-temm, ava te hälsfara prej narta ta mala, te gara siro fonn pallarepa eller te le je Svetiko-temmeskro lill.

Naschepangre fonn vavare temmena len hastrepa for loddepaske ta kaben kanna de biddra for svar om de len te ascha drej temma eller tschi len. Kanna je naschepaskro ler "ehé" te jivvra adre temma fonn beddosena prejstras vri harrika fonn mender to Kommuner ta Regioner. Dollen manuscha roddranes asyl som len naben te ascha drej temma bischas topal to lengre temmene fonn Migrationsverket.

Kanna je vavar temmeskro manusch ler te jivvra adre Svetiko-temm len Sveriges kommuner och regioner ta Arbetsförmedlingen ninna for buttipaske te hastra de manuschene mé integration adrej Svetiko-temm.

Last updated: