شما حق ندارید کشوری که دلایل پناهندگی شما را بررسی می‌کند را انتخاب نمایید (قانون دوبلین)

Du kan inte välja vilket land som prövar din asylansökan (Dublinförordningen) – persiska

قوانین مندرج در مقررات دوبلین تعیین می کند که کدام کشور از اتحادیه اروپا باید یک درخواست پناهندگی را بررسی کند.

هنگامی‌که شما در سوئد تقاضای پناهندگی می‌نمایید، اداره مهاجرت برای شروع این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد که مسئولیت بررسی تقاضای پناهندگی شما را بایستی سوئد یا یک کشور دیگر عضو اتحادیه‌اروپا بپذیرد. اگر شما در راه رسیدن به سوئد از یک کشورعضو اتحادیه اروپا ویزا یا نوعی از اقامت دریافت نموده و یا در آن‌جا تقاضای پناهندگی نموده‌اید، ممکن است مجبور شوید به آن‌جا برگردید. این مقررات در قانون دوبلین گنجانده‌ شده‌اند.

Last updated: