پرونده دابلین بزرگسال – از تقاضا تا تصمیم

Dublinärende vuxen – från ansökan till beslut – persiska

برای اینکه بتوانید در سوئد تقاضای پناهندگی کنید می بایست در سوئد بوده و یا در مرزهای این کشور باشید. اگر مشخص شود که تقاضای شما می بایست بر اساس مقررات دابلین مورد رسیدگی قرار گیرد، اداره مهاجرت تعیین می کند که آیا تقاضای شما در سوئد رسیدگی شود یا در یک کشور دیگر.

1

تقاضا

 • شما فرم مربوط به پرسش هایی که در مورد نام، تبعیت و خانواده  و غیره هستند پر می کنید. گذرنامه و یا مدارک شناسایی دیگری که هویت و سن شما را تعیین می کند باید تحویل دهید.
 • اداره مهاجرت از شما عکسبرداری کرده و اثر انگشت شما را می گیرد. اگر کنترل اثر انگشت نشان دهد که بدون مجوز وارد اروپا شده اید، ویزای ورود به یک کشور دیگر اروپایی را دارید و یا این که در یک کشور دیگر اروپایی تقاضای پناهندگی کرده اید، به تقاضای پناهندگی شما بر اساس معاهده دوبلین رسیدگی خواهد شد. این به این معنی است که اداره مهاجرت دلایل پناهندگی شما را مورد بررسی قرار نداده بلکه تحقیق می کند که کدام کشور باید مسئولیت رسیدگی به تقاضای شما را بر عهده بگیرد.
 • به شما اطلاع داده می شود که به تقاضای پناهندگی شما بر اساس معاهده دوبلین رسیدگی خواهد شد واین که این امر چه چیزی را در بر خواهد داشت. اطلاعاتی نیز در مورد مسائل عملی مانند حق مسکن، خدمات درمانی و تحصیل برای کودکان طی مدتی که در انتظار یک تصمیم هستید به شما داده خواهد شد.

2

مصاحبه برای تقاضای پناهندگی

 • با کمک یک مترجم باید به پرسش هایی در مورد سلامتیتان، اعضای خانواده و نحوه آمدن به سوئد جواب بدهید.
 • به شما این فرصت داده می شود تا نظر خود  را در مورد رسیدگی احتمالی به تقاضایتان در یک کشور دیگر بیان کنید. این گفتگو تنها فرصت برای دیدار با اداره مهاجرت سوئد است تا بگویید که چرا از نظر شما تقاضای پناهندگیتان باید در سوئد مورد بررسی قرار گیرد.
 • داشتن خانواده در سوئد می تواند دلیلی باشد برای اداره مهاجرت جهت رسیدگی به تقاضای پناهدگی شما در این کشور. به همین صورت، اگر خانواده ای در یک کشور دیگر اروپایی داشته باشید امکان رسیدگی به تقاضای شما در آن کشور نیز وجود دارد.
 • اگر دارای اجازه اقامت در یک کشور دیگر اروپایی هم باشید تقاضای شما می تواند بر اساس معاهده دوبلین بررسی شود.

3

درخواست انتقال به یک کشور دیگر

 • پس از این ملاقات اداره مهاجرت تشخیص می دهد که آیا دلیلی برای رسیدگی به پرونده شما در سوئد ارائه شده یا نه. اگر چنین دلیلی وجود نداشته باشد اداره مهاجرت درخواست انتقال پرونده شما را به کشوری می فرستد که مسئول رسیدگی و تحقیق در مورد دلایل پناهندگی شماست.

4

با درخواست انتقال موافقت می شود

 • آن کشور دیگرباید طی مدت مشخصی پاسخ دهد که آیا رسیدگی به تقاضای پناهندگی شما را بر عهده خواهد گرفت یا نه. عدم پاسخ در مدت معین به این معنی است که آنان درخواست اداره مهاجرت برای انتقال پرونده را پذیرفته اند.
 • وقتی که یک کشور دیگر مسئولیت رسیدگی به تقاضای پناهندگی شما را بپذیرد، وظیفه تامین حقوق شما به عنوان پناهجو به عهده آن کشور خواهد بود.

5

تصمیم در مورد انتقال

 • اگر کشور دیگر درخواست انتقال را بپذیرد، اداره مهاجرت بر انتقال شما به کشوری که مسئول رسیدگی به پرونده شماست تصمیم خواهد گرفت.
 • شما به جلسه ای خوانده می شوید که در آن اداره مهاجرت تصمیم اتخاذ شده را به اطلاع شما خواهد رساند.
 • تصمیم انتقال به یک کشور دیگر به این معنی است که شما باید فورا به آن جا بروید. شما می توانید طی سه هفته به این تصمیم اعتراض کنید. شما همچنین می توانید درخواست کنید که تا اخذ تصمیم توسط دادگاه این انتقال به تعویق بیفتد.

Last updated: