در مورد AT-UND (معافیت از دارا بودن اجازه کار) و حق کار

Frågor och svar om AT-UND och rätten att arbeta – persiska

بله، می شود پس از دریافت تصمیم اخراج AT-UND دریافت کرد چنانچه با اداره مهاجرت جهت ترک کشور همکاری بعمل بیاورید.

بله، اگر نظر اداره مهاجرت بر این باشد که شما بصوریت دیگری جهت احراز هویت خود همکاری می کنید.

کودکان تنهای بالای 16 سال برای کار کردن در سوئد نیاز به AT-UND دارند. کودکانی که 16 سالشان تمام نشده برای کارآموزی در تعطیلات، کارهای ساده یا کارهای گاه به گاهی نیاز به AT-UND ندارند. اما سرپرست و یا قیم می بایست موافقت خود را جهت کار کردن کودک اعلام کرده باشد. توجه کنید که حقوق و یا پرداخت های دیگر برای مثال کارت هدیه می تواند حق دریافت کمک مالی بر اساس ال م آ را تحت تاثیر قرار دهد.

بله، اگر 16 ساله و یا بزرگتر هستید. اگر زیر 16 سال هستید نیاز به موافقت سرپرست و یا قیم خود دارید.

خیر.

Last updated: