زنان از افغانستان در سوئد پناهندگی خواهند گرفت

Kvinnor från Afgha­nistan ska få asyl i Sverige – dari

اداره مهاجرت سوئد ارزیابی میکند که زندگی به عنوان یک زن در افغانستان اکنون به قدری دشوار شده است که این عمل به دلیل جنسیت در صنف آزار و اذیت به حساب میرود. بنابراین، زنان و دختران افغان که به دنبال پناهندگی در سوئد هستند، باید به عنوان پناهنده اجازه اقامت دریافت نمایند.

از زمانی که طالبان در افغانستان قدرت را به دست گرفتند، وضعیت زنان به تدریج بدتر شده رفت. اخیراً قوانین بیشتری ارائه شده است که آزادی حرکت و حقوق زنان را محدود می کند. اکنون برای زنان و دختران افغان تحصیل، امرار معاش، جویدن مراقبت و یا حمایت در برابر خشونت بسیار دشوار شده است که این امر میتوان آنها را به دلیل جنسیت تحت آزار و اذیت قرار داد. فردی که به دلیل جنسیت خود در معرض خطر آزار و اذیت قرار می گیرد، پس به عنوان پناهنده حق دریافت جواز اقامت را دارا می باشد.

اداره مهاجرت سوئد مدت ها است که تحولات افغانستان را زیر نظر داشته است و در سال گذشته، 89 درصد از زنان افغان که در سوئد درخواست پناهندگی داده بود، اجازهٔ اقامت دریافت کرده اند. اما اکنون ادارهٔ مهاجرت سوئد ارزیابی میکند که وضعیت زنان در افغانستان به قدری دشوار شده است که به همه زنان و دختران پناهجو باید مقام پناهندگی داده شود، که این امر جواز سه ساله اقامت را به شخص میدهد.

اگر شما یک زن یا دختر اهل افغانستان هستید و درخواست پناهندگی شما قبلاً رد شده است، پس میتوانید برای بار جدید درخواست دهید.

شما میتوانید درینجا در رابطه به نحوه درخواست برای ازمایش جدید به دلیل رویدادهای جدید پس از رد درخواست پناهندگی معلومات بیشتر بخوانید.

در مورد چگونگی استدلال اداره مهاجرت سوئد در رابطه به ارزیابی نمودن درخواست های پناهندگی زنان افغان را درینجا بیشتر بخوانید (به زبان انگلیسی).