About AT-UND and the right to work

Questions and answers about AT-UND and the right to work
 • Kan jag få AT-UND trots att jag fått ett beslut om utvisning?

  Ja, det går att få AT-UND även efter beslut om utvisning så länge du samarbetar med Migrationsverket för att lämna landet.

 • Kan jag få AT-UND även om jag saknar ID-handlingar?

  Ja, om Migrationsverket bedömer att du på annat sätt medverkar till att din identitet klarläggs.

 • Måste jag som ensamkommande barn ha AT-UND för att få jobba?

  Ensamkommande barn över 16 år måste ha ett AT-UND för att få arbeta i Sverige. Barn som inte fyllt 16 år behöver inte ha AT-UND för feriepraktik, enklare arbetsuppgifter eller enstaka uppdrag. Vårdnadshavare eller god man behöver dock ha lämnat sitt samtycke till att barnet arbetar. Tänk på att lön eller någon annan ersättning som till exempel presentkort kan påverka rätten till bistånd enligt LMA.

 • Måste jag ha AT-UND om jag bara ska sommarjobba?

  Ja, om du är 16 år eller äldre. Är du under 16 år behöver du samtycke från din vårdnadshavare eller gode man.

 • Måste Migrationsverket godkänna min anställning?

  Nej.

Last updated: 2017-08-18

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.