The Swedish Migration Agency logotype

Search

Vad skiljer den här prognosen från novemberprognosen 2018?
Om Migrationsverket / Pressrum / ... / Ny prognos visar på minskad osäkerhet kring antalet asylsökande

med att kunna avsätta mer resurser för prövningsverksamheten, vilket beräknas ge avtryck i form av fler avgjorda ärenden. Sammantaget beräknas neddragningarna...

Kvinnor i förvar
Andra aktörer / EU-fonder / ... / Genomförda projekt

kommunikationen är också mycket viktig, att skapa engagemang och berätta för både direkta och indirekta projektdeltagare vad man gör. En annan sak är att avsätta...

Protokoll möte övervakningskommittén 2017-09-22 PDF

med återvändande. Vad avser finansieringen av AMIF är förslaget att avsätta årligen 155 miljoner i nationella medel. Kommande utlysningar och anslag Funktionen...

Översyn av behovet att revidera fleråriga program för Flyktingfonden och Återvändandefonden PDF

resurser att avsätta, kunskap att navigera bland rigorösa formaliakrav och detaljerade regelverk, tillgång till stöd i ansökningsfasen och för myndigheter...

Ny prognos visar på minskad osäkerhet kring antalet asylsökande
Om Migrationsverket/Pressrum/Nyhetsarkiv

Migrationsverket med att kunna avsätta mer resurser för prövningsverksamheten, vilket beräknas ge avtryck i form av fler avgjorda ärenden. Sammantaget beräknas...

Tips och råd för dig som ska, planerar eller redan tar emot kvotflyktingar PDF

flyktingkvot Riksdagen beslutar varje år om hur mycket pengar Sverige ska avsätta för att ta emot kvotflyktingar. Migrationsverket får därefter regeringens...

PGU-redovisning 111-2012-30720.docx Word
Om Migrationsverket/EU och internationellt/Inter­na­tio­nellt utveck­lings­sam­ar­bete

för flexibelt användande UNHCR har inför årets prioriteringar bett vidarebosättningsländer att avsätta en del av den uttalade kvoten för en flexibel användning...

PGU-redovisning 111-2012-30720.pdf PDF
Om Migrationsverket/EU och internationellt/Inter­na­tio­nellt utveck­lings­sam­ar­bete

vidarebosättningsländer att avsätta en del av den uttalade kvoten för en flexibel användning. UNHCR har ett ökat behov av öppna kvotplatser som inte är destinerade redan...

Slutrapport Systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända och arbetsgivare (SYSKOM) PDF

Slutrapport enligt AMIF direktiv Projektet Systematiserad kompetensförsörjning inom området nyanlända och arbetsgivare [SYSKOM] 2016-2018 Författare:...

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018 PDF
Om Migrationsverket / Pressrum / ... / Fler dömda efter arbete i myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Arbetsförmedlingen Ekobrottsmyndigheten Försäkringskassan Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kustbevakningen Migrationsverket Polismyndigheten...

Page 1 of 2

Was the information on this page helpful to you?