Search

Hyr ut lägenheter
Andra aktörer/Fastighetsägare och uthyrare

att ta emot intresseanmälningar. Hyr ut lägenhet Trots att Migrationsverket nu avvecklar bostäder uppstår ibland ett behov av att ersätta vissa lägenheter...

Krav för en komplett ansökan
Andra aktörer / Arbetsgivare / ... / Bli en certifierad arbetsgivare

för perioden kontrolluppgift för föregående år För en arbetstagare som har kvar sin anställning i hemlandet kan ett samlat dokument ersätta lönespecifikationer...

Avgifter för sjukvård
Privatpersoner / Skydd och asyl i Sverige / ... / Hälso- och sjukvård

receptbelagda mediciner och annan behandling (till exempel sjukgymnastik) kan du ansöka om särskilt bidrag. Migrationsverket kan ersätta dig för de kostnader...

Årsplanering
Andra aktörer/Kommuner/Om personer med uppehållstillstånd

under anvisningsprocessen, kommer Migrationsverket att behöva göra nya anvisningar för att ersätta dessa kontinuerligt under hela året. Det innebär att Migrationsverket...

Standard för lämplighetsprövning av offentligt biträde PDF

inte ersätta den lämplighetsbedömning som måste göras i varje enskilt ärende. Om den sökande själv föreslagit någon ska denne förordnas om det inte finns...

Ersättning för slitage i asylbostäder
Andra aktörer/Fastighetsägare och uthyrare

Migrationsverket hyr ibland mer än vad som bedöms som normalt slitage inom branschen. Därför har Migrationsverket ett system för att utreda och ersätta...

Vanliga frågor och svar
Privatpersoner/Arbeta i Sverige

som lön men semesterersättning eller ersättning för mertid och övertid räknas inte som lön. Traktamente för att ersätta privata kostnader eller andra utlägg...

Ramavtal Tillfälligt boende för asylsökande Stockholms län PDF

avropsavtal kan tecknas kommer dessa att så långt som möjligt ersätta samtliga tidigare avtal. Denna upphandling avser ej boende för ensamkommande flyktingbarn...

Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd för arbetstagare
Andra aktörer/Arbetsgivare

som lön men semesterersättning eller ersättning för mertid och övertid räknas inte som lön. Traktamente för att ersätta privata kostnader eller andra utlägg...

Migrationsverkets budgetunderlag 2017-2020.pdf PDF

är att successivt ersätta tillfälliga och dyra boenden med mer långsiktiga boendelösningar med tillräckligt hög standard, helst boenden med självhushåll...

Page 1 of 2

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.