The Swedish Migration Agency logotype

Search

Vissa särskilda kostnader 2020
Andra aktörer/Kommuner/Nyhetsarkiv

Vissa särskilda kostnader 2020 Migrationsverket har i år 230 miljoner kronor för att kunna ersätta vissa särskilda kostnader, utifrån gällande...

Kommuner
Andra aktörer

Migrationsverket har i år 230 miljoner kronor för att kunna ersätta vissa särskilda kostnader, utifrån gällande prioritering. I första prioriteringsgruppen som avser...

Avgifter för sjukvård
Privatpersoner / Skydd och asyl i Sverige / ... / Hälso- och sjukvård

receptbelagda mediciner och annan behandling (till exempel sjukgymnastik) kan du ansöka om särskilt bidrag. Migrationsverket kan ersätta dig för de kostnader...

Krav för en komplett ansökan
Andra aktörer / Arbetsgivare / ... / Bli en certifierad arbetsgivare

för perioden kontrolluppgift för föregående år För en arbetstagare som har kvar sin anställning i hemlandet kan ett samlat dokument ersätta lönespecifikationer...

Årsplanering
Andra aktörer/Kommuner/Om personer med uppehållstillstånd

under anvisningsprocessen, kommer Migrationsverket att behöva göra nya anvisningar för att ersätta dessa kontinuerligt under hela året. Det innebär att Migrationsverket...

Standard för lämplighetsprövning av offentligt biträde PDF

inte ersätta den lämplighetsbedömning som måste göras i varje enskilt ärende. Om den sökande själv föreslagit någon ska denne förordnas om det inte finns...

Ersättning för slitage i asylbostäder
Andra aktörer/Fastighetsägare och uthyrare

Migrationsverket hyr ibland mer än vad som bedöms som normalt slitage inom branschen. Därför har Migrationsverket ett system för att utreda och ersätta...

Nyhets­arkiv för kommuner
Andra aktörer/Kommuner

för att kunna ersätta vissa särskilda kostnader, utifrån gällande prioritering. I första prioriteringsgruppen som avser initiala kostnader för vidarebosatta...

Vanliga frågor och svar om arbetstillstånd
Privatpersoner/Arbeta i Sverige

och övertid räknas inte som lön. Traktamente för att ersätta privata kostnader eller andra utlägg räknas också som lön. Ersättning för tidsbegränsade...

Migrationsverkets budgetunderlag 2017-2020.pdf PDF

är att successivt ersätta tillfälliga och dyra boenden med mer långsiktiga boendelösningar med tillräckligt hög standard, helst boenden med självhushåll...

Page 1 of 2

Was the information on this page helpful to you?