The Swedish Migration Agency logotype

Search

Migrationsverket Årsredovisning 2015 PDF

de extraordinära behoven. Händelseutvecklingen innebar att Migrationsverket i början av september beslutade att försätta myndig- heten i stabsläge1 för att snabbt...

Page 1 of 1

Was the information on this page helpful to you?