Search

Migrationsverket Årsredovisning 2015 PDF

de extraordinära behoven. Händelseutvecklingen innebar att Migrationsverket i början av september beslutade att försätta myndig- heten i stabsläge1 för att snabbt...

Page 1 of 1

Was the information on this page helpful to you?

Thank you for helping us improve our website!

Thank you for helping us improve our website!

Tell us how we can make this page better*


If you wish to ask the Migration Agency a question you can find our contact details under the heading Contact us.