Search

Fullmakt Pdf. PDF

Använd den här fullmakten om du ska flytta till någon, arbeta, studera, besöka Sverige, ansöka om pass, uppehållskort eller uppehållsstatus eller om du har ansökt om svenskt medborgarskap och vill att ett ombud ska företräda dig.

Fullmakt AMIF Word. Word

2 (2) 2 (1) Fd16 2016-11-25 Allmänt om fullmakt Om du som behörig firmatecknare inte själv kan skriva under ansökan om stöd, medfinansieringsavtal...

Fullmakt och sekretess
Om Migrationsverket/Pressrum

Information om fullmakt, samtycke och sekretess för att ta del av handlingar och information från Migrationsverket.

Återkallelse av fullmakt Pdf. PDF

Använd den här blanketten om du vill återkalla en fullmakt vid Migrationsverket.

Fullmakt för journalister Pdf. PDF

Använd den här blanketten om du vill att någon representant för medier ska kunna ta del av handlingar och uppgifter i ditt ärende.

Fullmakt Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) Pdf. PDF

Fd29 Eventuellt ärende-ID Fullmakt Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) Använd den här blanketten som fullmakt för en annan person...

Fullmakt för asylsökande inskrivna vid en mottagningsenhet - Ekonomisk ersättning, bankkort och social situation Pdf. PDF

Använd den här blanketten om du är asylsökande och inskriven vid en mottagningsenhet och du vill att ett ombud ska företräda dig.

Nya händelser efter avslag på din ansökan om asyl
Privatpersoner / Skydd och asyl i Sverige / ... / Om du får avslag på din ansökan

eller engelska. Då kan du få besked snabbare. Om du inte kan skriva själv kan du be någon annan att göra det åt dig. Då behöver du lämna in en fullmakt...

Begäran om att få tillbaka pass
Kontakta oss/Beställ handlingar från Migrationsverket

ut brevet. Du måste då ge den personen en fullmakt. För att det ska räknas som en fullmakt måste det stå att det är en fullmakt namn, personnummer och adress...

Gör en webbansökan
Privatpersoner/Flytta till någon i Sverige

med. Det blir lätt att göra rätt från början vilket ökar dina möjligheter att få ett beslut snabbare. Med en fullmakt kan en anhörig ansöka åt dig Din familjemedlem...

Page 1 of 12