The Swedish Migration Agency logotype

Search

Människohandel Information till dig som är god man för ensamkommande barn PDF

ofta sammankopplat med annan brottslig verksamhet. Det beräknas idag omsätta mer än 110 billioner euro om året och enligt EUROPOL, Europas gemensamma...

PGU-redovisning 111-2012-30720.docx Word
Om Migrationsverket/EU och internationellt/Inter­na­tio­nellt utveck­lings­sam­ar­bete

samt om det går att omsätta denna kunskap till förbättrade serviceåtgärder och processer hos Migrationsverket för att främja arbetskraftsinvandring...

PGU-redovisning 111-2012-30720.pdf PDF
Om Migrationsverket/EU och internationellt/Inter­na­tio­nellt utveck­lings­sam­ar­bete

vilka faktorer som gör att migranter kommer till Sverige, samt om det går att omsätta denna kunskap till förbättrade serviceåtgärder och processer hos...

Slutrapport för Europeiska flyktingfonden programår 2007 PDF

för 2007 förväntades de projekt som fick medfinansiering av fonden omsätta totalt 8 982 313 EUR varav 4 491 156 EUR skulle finansieras av ERF-medel...

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018 PDF
Om Migrationsverket / Pressrum / ... / Fler dömda efter arbete i myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet

Arbetsförmedlingen Ekobrottsmyndigheten Försäkringskassan Kriminalvården Kronofogdemyndigheten Kustbevakningen Migrationsverket Polismyndigheten...

Template for preparation by Member States of the Word
Andra aktörer / EU-fonder / ... / Flyktingfonden

Template for preparation by the Member States of the National evaluation report on the results and impacts of actions co-financed by the European...

Page 1 of 1

Was the information on this page helpful to you?