Beställa information om personuppgifter

Här kan du begära att få information om de eventuella person­uppgiftsbehandlingar vi har om dig, så kallat registerutdrag.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter som vi behandlar (enligt artikel 15 i dataskyddsförordningen). Om du vill begära ut sådan information behöver vi dina uppgifter för att hitta dig i våra register. Du kan endast begära ut uppgifter om dig själv, och eventuella register­utdrag kommer att skickas till din folkbokföringsadress. Av säkerhetsskäl kan vi inte e-posta dem. Om vi däremot inte hittar några uppgifter om dig kommer vi att meddela dig det.

Registerutdraget är kostnadsfritt, men för ytterligare kopior får Migrationsverket ta ut en administrativ avgift.

  • Om du har frågor kring registerutdrag är du välkommen att kontakta förvaltningsenhetenJag begär utdrag från det eller de register som jag kryssar för: *
Multiple selection


Jag önskar få registerutdraget på följande sätt: *För- och efternamn

Om du saknar personnummer, ange födelsedatum ååååmmdd.
Sidan senast uppdaterad: 2018-05-28

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.