Gävle

Förlänga uppehållstillstånd du fått grundat på skyddsbehov (asyl)

Här kan du som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov lämna in en ansökan om att förlänga det.

Besöksadress:

Kaserngatan 50 B, Gävlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:

Måndag–fredag 09.00–15.00

Särskilda öppettider under året

Boka tid för ditt besök om du ska

  • lämna in en förlängningsansökan.

Ansöka om asyl

Här kan du lämna in en ansökan om asyl.

Besöksadress:

Kaserngatan 50 Blänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:

Måndag–fredag 09.00–15.00

Särskilda öppettider under året

Ankomstboende:

Kaserngatan 50 B, Gävlelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hittar du även Migrationsverkets ankomstboende för asylsökande som precis har kommit till Sverige. Ankomstboendet är öppet dygnet runt. Här kan du få mat och en tillfällig sovplats.

Asylprövning

Här prövar Migrationsverket din ansökan om asyl.

Besöksadress:

Kaserngatan 50 Blänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:

Måndag–fredag 09.00–15.00

Särskilda öppettider under året

Förvar

Ett förvar är en låst lokal där asylsökande och andra utlänningar som tagits i förvar vistas. En person kan till exempel tas i förvar i samband med att de ska lämna Sverige.

Besöksadress:

Kaserngatan 50 Alänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mottagning för dig som har ansökt om asyl

Här kan du få hjälp med frågor om exempelvis boende, dagersättning och LMA-kort under tiden du väntar på ett beslut. Kontoret hjälper även dig som har fått ett avslag på din ansökan om asyl och som ska återvända till ditt hemland.

Besöksadress:

Kaserngatan 50 Blänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:

Måndag–fredag 09.00–15.00

Särskilda öppettider under året

Information:

Här hittar du även Migrationsverkets ankomstboende för asylsökande som precis har kommit till Sverige.