Göteborg

Nationellt servicecenter

På det nationella servicecentret kan du lämna in ansökningar och ställa frågor om till exempel

  • uppehållstillstånd för arbete, studier, besök eller för att bo med någon i Sverige
  • främlingspass eller resedokument
  • svenskt medborgarskap
  • skydd och asyl, dagersättning eller återvändande.

Även besökare i andra ärenden ska anmäla sig i servicecentret.

Vi har färre besökare på onsdagar, torsdagar och fredagar. Kom gärna någon av dessa dagar så får du snabbare hjälp med ditt ärende.

Du som vill ansöka om asyl ska vända dig till Streteredsvägen 90 i Kållered.

Besöksadress:

Vestagatan 2, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:

Måndag–fredag 08.30–12.00

Nummerlappar för drop-in delas ut 08:00–11.30

Särskilda öppettider under året


Boka tid för ditt besöklänk till annan webbplats om du ska:

  • lämna fingeravtryck och bli fotograferad
  • ansöka om främlingspass eller resedokument
  • hämta främlingspass eller resedokument
  • förlänga turistbesök i Sverige.

Förlänga uppehållstillstånd du fått grundat på skyddsbehov (asyl)

Här kan du som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov lämna in en ansökan om att förlänga det.

Besöksadress:

Vestagatan 2, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:

Måndag–fredag 08.30–12.00

Nummerlappar för drop-in delas ut 08:00–11.30

Särskilda öppettider under året

Boka tid för ditt besök om du ska:

  • lämna in en förlängningsansökan.

Ansöka om asyl

Här kan du lämna in en ansökan om asyl.

Besöksadress:

Streteredsvägen 90, Kålleredlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider:

Måndag–fredag 09.00–12.00

Särskilda öppettider under året

Ankomstboende:

Streteredsvägen 94, Kålleredlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, hittar du även Migrationsverkets ankomstboende för asylsökande som precis har kommit till Sverige. Ankomstboendet är öppet dygnet runt. Här kan du få mat och en tillfällig sovplats.

Asylprövning

Här prövar Migrationsverket din ansökan om asyl.

Besöksadress:

Asylprövningsenhet 1
Vestagatan 2, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asylprövningsenhet 2 
Vestagatan 2, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asylprövningsenhet 3
Vestagatan 2, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asylprövningsenhet 4
Vestagatan 2, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Asylprövningsenhet 5 
Vestagatan 2, Göteborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ankomstenhet 1
Streteredsvägen 88, Hus 3, Kålleredlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förvar

Ett förvar är en låst lokal där asylsökande och andra utlänningar som tagits i förvar vistas. En person kan till exempel tas i förvar i samband med att de ska lämna Sverige.