Visby

Mottagning för dig som ansökt om asyl

Här kan du få hjälp med frågor om exempelvis boende, dagersättning och LMA-kort under tiden du väntar på ett beslut. Kontoret hjälper även dig som har fått ett avslag på din ansökan om asyl och som ska återvända till ditt hemland.

Besöksadress och öppettider:

Om du vill besöka vårt mottagningskontor eller kontakta oss kan du skicka e-post till oss.