Sundsvall – Nationellt servicecenter

Hissen upp till receptionen är trasig. Alla besökare måste ta trappan till fjärde våningen. Närmaste tillståndsenheter finns i Umeå och Uppsala.

Besöksadress

Sjögatan 17

Sundsvall

Öppettider

Måndag 09.00–13.00;Tisdag 11.30–15.30;Onsdag 09.00–13.00;Torsdag 11.30–15.30;Fredag 09.00–13.00; ;Väntrummet är öppet för bokade besök;Måndag–fredag 08.00–15.30

Särskilda öppettider under året

Bokningsbara ärenden

  • Ansöka om främlingspass/resedokument
  • Förlänga turistbesök i Sverige
  • Lämna in en förlängningsansökan om uppehållstillstånd grundat på skydd (asyl)
  • Hämta främlingspass/resedokument
  • Lämna fingeravtryck och bli fotograferad

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

  • Ansöka om asyl (ensamkommande barn)
  • Förlänga uppehållstillstånd (asyl)
  • Mottagningsärenden
  • Servicecenter
  • Tillståndsärenden

Här kan du lämna in ansökningar och få hjälp med frågor under tiden du väntar på ett beslut.