Umeå – Nationellt servicecenter

Besöksadress

Kungsgatan 78

Umeå

Öppettider

Måndag 09.00–13.00;Tisdag 11.30–15.30;Onsdag 09.00–13.00;Torsdag 11.30–15.30;Fredag 09.00–13.00

Särskilda öppettider under året

Bokningsbara ärenden

  • Ansöka om främlingspass/resedokument
  • Förlänga turistbesök i Sverige
  • Hämta främlingspass/resedokument
  • Lämna fingeravtryck och bli fotograferad

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

  • Ansöka om asyl (ensamkommande barn)
  • Servicecenter
  • Tillståndsärenden

Här kan du till exempel lämna in en ansökan om uppehållstillstånd för att studera, arbeta eller för att bo tillsammans med någon i Sverige. Här kan också du som är ensamkommande barn kan söka asyl.