Uppsala – Nationellt servicecenter

Besöksadress

Bolandsgatan 16 A

Uppsala

Öppettider

Måndag 09.00–11.30;Tisdag 09.00–11.30;Onsdag 09.00–11.30;Torsdag 09.00–11.30;Fredag 09.00–11.30; ;Väntrummet kommer att vara öppet för bokade besök måndag–fredag 09.00–12.00.

Särskilda öppettider under året

Bokningsbara ärenden

  • Ansöka om främlingspass/resedokument
  • Förlänga turistbesök i Sverige
  • Lämna in en förlängningsansökan om uppehållstillstånd grundat på skydd (asyl)
  • Hämta främlingspass/resedokument
  • Lämna fingeravtryck och bli fotograferad

Gå till bokningssidan för att boka tid för ditt besök

Typ av kontor

  • Förlänga uppehållstillstånd (asyl)
  • Mottagningsärenden
  • Servicecenter
  • Tillståndsärenden

Här kan du lämna in ansökningar och få hjälp med frågor under tiden du väntar på ett beslut.