Intyg, allmänna handlingar, originalhandlingar eller kopior

Här kan du bland annat begära att få tillbaka originalhandlingar som du lämnat in, beställa kopior av handlingar i ditt ärende, få intyg eller begära ut allmänna handlingar.

Om du ska begära ut handlingar som är offentliga och vill vara anonym, kan du ta kontakt med oss per telefon eller besöka något av våra kontor.

Avgift för kopior av handlingar

Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) reglerar kostnaden för kopior. Migrationsverket tar ut en avgift om kopiorna är på 10 sidor eller fler. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar varje ny sida 2 kronor. Postens avgifter för postförskott och porto tillkommer.

Min begäran gäller: *
Typ av dokument

*Om du vill beställa ett intyg som ska gälla för flera familjemedlemmar, ska du skriva namn och personnummer för alla som ska stå med i intyget nedan. Vill du ha ett intyg per person, ska du fylla i ett e-postformulär för varje familjemedlem.

Du kan endast få intyget en gång. Du kan välja att få intyget på svenska eller engelska. Väntetiden för ett intyg är 3-6 veckor.


Välj vilket språk du vill ha intyget på: *
Multiple selectionPersonnummer (ååååmmdd-xxxx):
Sidan senast uppdaterad: 2018-02-15

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.