Intyg, allmänna handlingar, originalhandlingar eller kopior

Här kan du bland annat begära att få tillbaka originalhandlingar som du har lämnat in, beställa kopior av handlingar i ditt ärende, få intyg eller begära ut allmänna handlingar.

Långa handläggningstider för utlämning av handlingar och intyg

Migrationsverkets funktion som handlägger beställningar hinner för närvarande inte hantera dem i den takt som de kommer in. Det leder tyvärr till långa svarstider. Om din beställning inte gäller en allmän handling av typen som enligt lag ska hanteras skyndsamt kan det ta upp till tre månader innan vi kan hantera din beställning.

Om du vill vara anonym

Om du ska begära ut handlingar som är offentliga och vill vara anonym, kan du ta kontakt med oss per telefon eller besöka något av våra kontor.

Begär att få tillbaka ditt pass – för dig som har ansökt om svenskt medborgarskap

Avgift för kopior av handlingar

Avgiftsförordningen (SFS 1992:191) reglerar kostnaden för kopior. Migrationsverket tar ut en avgift om kopiorna är på 10 sidor eller fler. De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 50 kronor och därefter kostar varje ny sida 2 kronor. Postens avgifter för postförskott och porto tillkommer.

Om vi skickar dina hand­lingar med rekom­men­derad post

Migrationsverket skickar vissa handlingar, till exempel id-handlingar i original, med rekommenderad post. När du ska hämta ut brevet behöver du ha en godkänd legitimation.

Läs på Postnords webbplats vad som räknas som en godkänd legitimationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Min begäran gäller * (obligatorisk)
Min begäran gäller

*Om du vill beställa ett intyg som ska gälla för dig och ditt/dina barn, ska du skriva namn och personnummer för alla som ska stå med i intyget. Om du vill ha ett intyg per person, ska du fylla i ett e-postformulär för varje familjemedlem.

Du kan inte beställa intyg åt andra vuxna familjemedlemmar, utan endast åt dig själv och de minderåriga barn som du är vårdnadshavare för.

Du kan endast få intyget en gång. Intyget går bara att få på svenska. Om du behöver ett intyg på ett annat språk än svenska ansvarar du själv för att få dokumentet översatt.


4000


(Om du inte har ett personnummer, skriv ååååmmdd-0000.)Sidan senast uppdaterad: 2020-03-12

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?