Kontrollera din ansökan med inloggning

Du kan logga in med e-legitimation eller med e-postadress och lösenord.

Läs mer om inloggningen

Läs om vilken information du kan se när du loggat in

Allmänt

Du får genom den här tjänsten tillgång till information om ditt ärende. Migrationsverket har valt ut vilken information som ska visas med hänsyn till säkerhet och vad som är relevant för ärendet. Om du vill ha mer information om ditt ärende än det som visas i tjänsten har du rätt att få det. Kontakta i så fall Migrationsverket.

För att använda den här tjänsten behöver du e-legitimation eller skapa ett konto med hjälp av en e-postadress.

När du skapar dig ett konto eller loggar in med e-legitimation godkänner du användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering.

Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna få information om ditt ärende behandlar Migrationsverket dina personuppgifter. Det gör vi i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204) samt med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30). Mer information om behandling av personuppgifter finns på Migrationsverkets webbplats.

Personuppgiftslagen (1998:204) ger dig rätt begära att vi rättar uppgifter som handlar om dig om vi behandlar dem felaktigt. Du har också rätt att en gång per kalenderår få information om de personuppgifter som finns om dig. Skicka i så fall en undertecknad begäran till Migrationsverkets förvaltningsenhet, 601 70 Norrköping. Begäran om att få information om personuppgifter ska göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den här tjänsten. Vi ansvarar också för att kontrollera att de uppgifter du använder när du loggar in är korrekta.

Tjänsten tillhandahålls som den är och utan garanti för fel, kvalitet eller att den är tillgänglig för användning. Eventuell felaktig information på webbplatsen påverkar inte handläggningen i enskilda ärenden.

Ditt ansvar

Tjänsten får bara användas på ett sätt som stämmer överens med användarvillkoren. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och skyldig att följa eventuella instruktioner om användningen av tjänsten. Inloggningsuppgifterna får inte överlåtas till någon.

Migrationsverket får stänga av dig om du inte följer användarvillkoren eller gör något som strider mot författning, myndighetsbeslut eller de instruktioner som lämnats om tjänsten.

Säkerhet

För att ingen annan ska komma åt information om dig finns elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav.

Tänk på att vara försiktig om du använder en allmän dator eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn eller om det finns ett fungerande virusskydd. Det är också viktigt att du loggar ut, stänger webbläsaren och rensar kakor (cookies) när du är klar och lämnar datorn.

Använder du inloggning med engångslösenord ska telefonnumret och telefonen bara vara din egen och inte delas med andra. Ditt personliga telefonnummer kan vara antingen ett abonnemang eller ett kontantkortsnummer. Du kan när som helst välja att stänga ned ditt skapade konto för att inte längre ha tillgång till tjänsten.

Om du vill spärra din e-legitimation/BankID, måste du vända dig till utgivaren av den e-legitimation som du använder. Detta kan du behöva göra om du till exempel misstänker att någon obehörig har fått tillgång till din e-legitimation.

Utifrån personuppgifts- och informationssäkerhetsrättsliga regler kommer behandlingen av dina personuppgifter och annan ansökningsinformation att loggas. Det görs för att säkerställa spårbarhet ifall tjänsten missbrukas.

Drift och underhåll

Migrationsverket har rätt att begränsa tillgängligheten på grund av utveckling, underhåll, säkerhetsmässiga eller driftmässiga skäl samt att göra förändringar i tjänsten.

Migrationsverket ska i största möjliga utsträckning informera dig om planerade avbrott, försöka minimera tiden för avbrott och arbeta för att du ska påverkas så lite som möjligt. Information om förändringar lämnas via Migrationsverkets webbplats.

Avveckling av tjänsten

Migrationsverket får avveckla tjänsten helt eller delvis genom underrättelse till dig. Du ska i så fall meddelas via Migrationsverkets webbplats minst 30 dagar före avvecklingen.

Rutiner för att ända uppgifter för konton med engångslösenord

Alla ändringar sker via Migrationsverket eller svenska ambassaden.

Du måste omgående meddela Migrationsverket eller en svensk ambassad eller konsulat om du förlorar din telefon. Telefonen är en viktig del av identifieringen av dig. Du är ansvarig för alla handlingar som utförs med din elektroniska identitet fram till att du informerat om din förlorade telefon så att den kan avregistreras.

Ändring av telefonnummer

Om du har förlorat din telefon eller inte längre har tillgång till telefonnumret måste du besöka Migrationsverket eller en svensk ambassad eller konsulat för att legitimera dig och lämna ett nytt telefonnummer. Du får därefter ett sms med en kod. Ändringen genomförs när du bekräftar att sms:et har levererats.

Du kan ändra telefonnumret själv via Min sida. För det krävs att du har tillgång till både det nya och det gamla telefonnumret. Du kommer då att få bekräfta ditt nya telefonnummer genom att skriva in en kod. Koden får du via sms till ditt gamla telefonnummer.

Tillägg och ändringar av användarvillkoren

Migrationsverket har rätt att ändra och göra tillägg i användarvillkoren och ska i så fall meddela dig om förändringarna om de inte är av begränsad betydelse.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

OBS! För att kunna ansöka elektroniskt måste Javascript vara aktiverat.
  • användarvillkoren
  • att mina uppgifter skickas över Internet
Europeiska Unionen - Asyl, migration och integrationsfonden ”Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.”

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-21

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.