Kontrollera din ansökan med inloggning

För att kunna kontrollera din ansökan måste du först godkänna användarvillkoren. Migrationsverket vill genom dem informera  om reglerna för våra e-tjänster.  

Vi har för närvarande tekniska problem med vår betaltjänst som gör att inte alla får sina kvitton. Även om du inte får ett kvitto så går betalningen alltid fram.

Vi beklagar eventuella besvär som detta kan orsaka.

Allmänt

Migrationsverket ger dig genom den här tjänsten möjlighet att få tillgång till information om ditt ärende

För att använda den här tjänsten behöver du e-legitimation eller skapa ett konto med hjälp av en e-postadress.

När du loggar in godkänner du användarvillkoren och förbinder dig att följa dem. Villkoren gäller dock inte om annat följer av tvingande författningsreglering.

Behandling av personuppgifter

För att du ska kunna få information om ditt ärende behandlar Migrationsverket dina personuppgifter. Det gör vi med stöd av förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och i enlighet med bestämmelser i personuppgiftslagen, (1998:204). Mer information om behandling av personuppgifter finns på Migrationsverkets webbplats.

Personuppgiftslagen (1998:204) ger dig rätt begära att vi rättar uppgifter som handlar om dig om vi behandlar dem felaktigt. Du har också rätt att en gång per kalenderår få information om de personuppgifter som finns om dig. Skicka i så fall en undertecknad begäran till Migrationsverkets förvaltningsenhet, 601 70 Norrköping. Begäran om att få information om personuppgifter ska göras på papper, och kan inte skickas med e-post.

Migrationsverkets ansvar

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i den här tjänsten. Vi ansvarar också för att kontrollera att de uppgifter du använder när du loggar in är korrekta.  

Tjänsten tillhandahålls utan garanti för fel, kvalitet eller tillgänglighet och Migrationsverket ansvarar heller inte för eventuella avbrott. Finns felaktig information i tjänsten påverkar inte det handläggningen i enskilda ärenden.

Ditt ansvar

Tjänsten får bara användas på ett sätt som stämmer överens med användarvillkoren. Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter och skyldig att följa eventuella instruktioner om användningen av tjänsten.

Migrationsverket får stänga av personer som inte följer användarvillkoren eller gör något som strider mot författning, myndighetsbeslut eller de instruktioner som lämnats om tjänsten.

Säkerhet

För att ingen annan ska komma åt information om dig finns elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav.

Tänk på att vara försiktig om du använder en allmän dator eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn eller om det finns ett fungerande virusskydd. Det är också viktigt att du loggar ut, stänger webbläsaren och rensar kakor (cookies) när du är klar och lämnar datorn.

Du kan när som helst välja att stänga ned tjänsten för att inte längre ha tillgång till den.

Drift och underhåll

Migrationsverket har rätt att begränsa tillgängligheten på grund av utveckling, underhåll, säkerhetsmässiga eller driftmässiga skäl samt att göra förändringar i tjänsten.  

Migrationsverket ska i största möjliga utsträckning informera dig om planerade avbrott, försöka minimera tiden för avbrott och arbeta för att du ska drabbas så lite som möjligt. Information om förändringar lämnas via tjänsten.

Avveckling av tjänsten

Migrationsverket får avveckla tjänsten helt eller delvis genom underrättelse till dig. Du ska i så fall meddelas via tjänsten minst 30 dagar före avvecklingen.

Tillägg och ändringar av användarvillkoren

Migrationsverket har rätt att ändra och göra tillägg i användarvillkoren och ska i så fall meddela dig om förändringarna om de inte är av begränsad betydelse.

Tillämplig lag

Dessa användarvillkor ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt.

OBS! För att kunna ansöka elektroniskt måste Javascript vara aktiverat.
  • användarvillkoren
  • att mina uppgifter skickas över Internet

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-26

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.