Anmälan till Migra­tions­ver­kets konfe­rens om frivillig åter­vand­ring den 30 maj 2024

Du som arbetar inom statliga myndigheter, regioner eller kommuner i västra och södra Sverige är välkommen till Migrationsverkets konferens om frivillig återvandring i Malmö.

Tid: 8.45–14.00 den 30 maj 2024

Plats: Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10, Malmö.

Program

08.45 Registrering och kaffe/te

09.00 Välkomna och introduktion till dagen

09.30 Vad är frivillig återvandring och hur fungerar bidraget?

Informationspass om återvandringsbidraget och bidrag för resan till hemlandet. Vilka kan söka och hur går man tillväga?

10.00 Mingelpaus med fika

Inspiration från pågående projekt om frivillig återvandring och frågor och svar med Migrationsverkets experter.

Sweco: cirkulärekonomi och miljötekniköverföring till Somaliland.

Valdemarsviks kommun: regional samverkan om återvandring.

10.30 Workshop

Vi genomför en gemensam workshop med frågor om information och informationsmaterial om frivillig återvandring.

Hur kan vi integrera information om frivillig återvandring i annan information om rättigheter och skyldigheter?

12.45 Avslut och lunch

Anmäl dig härSka Migrationsverket boka hotell till dig? * (obligatorisk)
Ska Migrationsverket boka hotell till dig?


Deltar du i lunchen? * (obligatorisk)
Deltar du i lunchen?


Specialkost
SpecialkostSidan senast uppdaterad: