Avveckling av tillfälliga bostäder

Allt färre söker skydd i Sverige och därför minskar behovet av Migrationsverkets tillfälliga bostäder. Det innebär att verket måste avveckla tillfälliga bostäder över hela landet, både lägenheter och kollektiva bostäder.

Den som söker skydd i Sverige har rätt att få en bostad ordnad av Migrationsverket under tiden man väntar på beslut. Då har man inte möjlighet att välja var bostaden ska vara. Asylsökande kan däremot välja att ordna en egen bostad. De bostäder som Migrationsverket tillhandahåller är tillfälliga och alla som bor där kommer behöva flytta, antingen på grund av att personen får uppehållstillstånd och får en kommunplacering, eller när hen får avslag på sin asylansökan och därmed ska återvända till sitt hemland.

Under år 2021 planerar Migrationsverket att minska antalet bostadsplatser från 19 000 till 10 500 vid årets slut. Platserna är fördelade över hela landet. Tyvärr kan vi inte meddela hur många personer som kommer få flytta till en ny bostad som Migrationsverket tillhandahåller, eftersom det beror på var varje person och familj befinner sig i asylprocessen.

Vanliga frågor och svar

Vi förstår att det är tråkigt för de familjer som trivs på orter runt om i landet. Vi arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt ta hänsyn till skolbarn för att försöka hitta den bästa lösningen för familjerna.

Inför varje flytt arbetar Migrationsverket med att tillgodose barns bästa i flytten. Vi ser till att barnens behov av skola, hälsa och omsorg blir tillgodosedda i den nya kommunen.

Migrationsverket är glada och mycket positiva till att civilsamhället välkomnat och varit aktiva på de orter där asylsökande har bott. Vi förstår att det kan vara tråkigt att de nu måste lämna, men Migrationsverkets bostäder är tillfälliga.

Exakt var alla kommer få flytta vet vi inte förrän det närmar sig flytt. Däremot kommer Migrationsverket långsiktigt sträva efter att ha bostäder i anslutning till asylprövningsverksamheterna i Boden, Uppsala, Göteborg, Malmö och Sundbyberg. Eftersom det underlättar för så väl sökande som asylprocessen.

Migrationsverket kan inte anpassa hur länge vi har kvar bostäderna efter varje person eller familj, eftersom vi hyr bostäderna av någon annan och måste säga upp kontraktet med dem. Däremot har man alltid möjlighet att ordna en bostad på egen hand.

25 kilo är en riktlinje eftersom sökande ska kunna ta med sig sina ägodelar själv vid en flytt. Bostäderna är redan fullt utrustade, med exempelvis möbler. Men vi för en dialog med de sökande och tar hänsyn till särskilda behov, exempelvis behov av hjälpmedel. Den som vill ha med sig mycket mer än riktlinjerna har alltid möjlighet att ordna med en flytt av sina ägodelar på egen hand.

Migrationsverket flyttar i första hand möbler till en annan bostad eller ort, om det finns behov där. Om exempelvis ideella organisationer eller kommuner lokalt, är intresserade av Migrationsverkets begagnade möbler, kan det vara möjligt att de får ta hand om möblerna. De möbler som är väldigt slita kasseras.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och arbetar aktivt för att undvika smittspridning. Om en person uppvisar sjukdomssymptom isoleras personen i sin nuvarande bostad. Ingen med symptom flyttas.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-04