Begränsade möjligheter att få uppehållstillstånd i Sverige

År 2016 infördes en tidsbegränsad lag som begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen började gälla den 20 juli 2016 och är tänkt att gälla i tre år.

Lagen innebär att den som är i behov av skydd får ett tillfälligt uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting får ett uppehållstillstånd som gäller i tre år och den som bedöms vara alternativt skyddsbehövande får ett tillstånd för 13 månader.

Om personen fortfarande har skyddsskäl när uppehållstillståndet går ut, kan han eller hon få förlängt uppehållstillstånd i Sverige. Om personen kan försörja sig själv kan han eller hon få permanent uppehållstillstånd.

Ensamkommande barn och familjer med barn under 18 år som bedöms vara i behov av skydd får permanenta uppehållstillstånd om de har ansökt om asyl senast 24 november 2015.

Läs mer om vem som kan få permanent uppehållstillstånd och vem som får tidsbegränsade tillstånd.

Uppehållstillstånd för anhöriga

Lagen innebär också att anhöriga till flyktingar som får uppehållstillstånd i tre år kan få uppehållstillstånd för att flytta till Sverige. Som anhörig avses make/maka/registrerade partner/sambo och barn under 18 år.

Anhöriga till asylsökande som fått uppehållstillstånd som gäller i 13 månader och som ansökte om asyl senast 24 november 2015 kan också få uppehållstillstånd i Sverige.

Anhöriga till den som får ett uppehållstillstånd som gäller i 13 månader och som ansökte om asyl efter 24 november 2015 kan endast i undantagsfall få uppehållstillstånd för att flytta till Sverige.

I vissa fall kan anhöriga till ensamkommande barn som får alternativ skyddsstatus få uppehållstillstånd även om barnet ansökte om asyl efter 24 november 2015.

Försörjningskrav

För att anhöriga ska kunna få uppehållstillstånd behöver den som har fått uppehållstillstånd i Sverige kunna försörja sig själv och den familj som ansöker om uppehållstillstånd. Det behöver också finnas en bostad av tillräcklig storlek och standard för familjen att bo i.

Försörjningskravet gäller inte för

  • den som är flykting eller alternativt skyddsbehövande och som har anhöriga som ansöker om uppehållstillstånd inom tre månader efter beviljat uppehållstillstånd
  • barn
  • anhöriga som har ansökt om uppehållstillstånd senast 20 juli 2016.

Läs mer om vem som har möjlighet till familjeåterförening och vem som omfattas av försörjningskravet

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.