2017-03-10

Nyhet för arbetsgivare till personer med tidsbegränsade tillstånd

Den som sökt asyl och fått ett tidsbegränsat tillstånd har möjlighet att få ett permanent uppehållstillstånd om kraven på egen försörjning är uppfyllda.

Nu finns en nyhet för arbetsgivare som anställt eller vill anställa en person som har ett tidsbegränsat tillstånd.

Läs nyheten för arbetsgivare