2017-03-10

Nyhet om möjligheten till permanent uppehållstillstånd genom egen försörjning för personer med tidsbegränsade uppehållstillstånd

Personer som har sökt asyl och fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som gäller i 12 eller 13 månader kan få förlängt uppehållstillstånd i upp till två år om de fortfarande behöver skydd. Den som kan försörja sig själv genom arbete eller eget företag kan i vissa fall få permanent uppehållstillstånd.